INFÖR BRANDVARNARDAGEN 1:A DECEMBER: BYT BATTERI PÅ SÖNDAG

Brandvarnare med röstmeddelande

Många svenska hushåll saknar fortfarande fungerande brandvarnare. Den 1 december, i samband med 1:a Advent, är det den officiella Brandvarnardagen – ett utmärkt tillfälle att testa sin brandvarnare, investera i en ny och se över hemmets allmänna brandskydd inför årets mest branddrabbade period. 

 

Under 2012 omkom 103 personer i bränder i Sverige och majoriteten av dem i hemmet. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) saknar hela 20 procent av svenska hushåll en fungerande brandvarnare och många glömmer att testa sina brandvarnare för att se om de fungerar.

Verisure Sverige har runt 127 000 kunder som använder företagets brandskyddslösningar. Företaget får in i genomsnitt ett verifierat brandlarm om dagen och ser en markant ökning under vintermånaderna.

– Vid brand är varje sekund dyrbar – och en brandvarnare ger i bästa fall just det – tid att agera innan branden sprider sig eller orsakar personolyckor, säger Joakim Borén, Marknadschef på Verisure Sverige. Många vet inte hur gamla deras brandvarnare är eller om de har slutat fungera vilket ger en falsk trygghet.

Den 1 december är det Brandvarnardagen, en dag med syftet att påminna människor om att investera i en fungerande brandvarnare eller se till att existerande brandvarnare fungerar. Dagen sammanfaller med 1:a Advent – en dag som innebär att miljontals levande ljus tänds runt om i landet. Vintermånaderna är utan tvekan årets mest brandtäta månader. Under ett år startar i genomsnitt 200 bränder på grund av levande ljus och 100 av dem inträffar i december och januari månad (källa:MSB). Det är därför bra att få in en rutin att se över sitt brandskydd under senhösten.

Tips för att öka brandsäkerheten i hemmet:

- Se till att ha flera brandvarnare i hemmet, gärna en per våningsplan och en i varje sovrum

- Fäst brandvarnare i taket då rök stiger uppåt och minst 0,5 meter från hörn och väggar

- Gör det till en vana att testa brandvarnaren och byta batterier samma dag varje år

- Byt ut gamla brandvarnare. Den genomsnittliga livslängden på en brandvarnare är cirka 10 år

- Investera i smarta och sammankopplade brandvarnare som varnar i alla delar av huset oavsett var du befinner dig. Moderna - brandvarnare larmar även i din mobil samt till bemannad bevakningscentral som vid behov kan tillkalla räddningstjänst

Siffror:

- År 2012 var det 10 412 husbränder i Sverige (källa: Nordstat)

- 103 personer omkom i bränder år 2012 (källa: Nordstat)

- De flesta bränder i privata bostäder inträffar fredagar, lördagar och söndagar mellan kl.15-23 på eftermiddag/kväll (källa: - MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

- Enligt MSB senaste Trygghetsundersökning (2011) hade 79 procent av hushåll i villor/radhus och 73 procent flerbostadshus fungerande brandvarnare

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap driver kampanjen Aktiv mot brand som uppmärksammar Brandvarnardagen den 1 december med budskapet ”Sov gott. Vakna fort. Testa din brandvarnare.” Läs mer på www.msb.se/aktivmotbrand

Mer information finns också på www.brandskyddsforeningen.se