2013-07-04

Ett miljöarbete i ständig förändring

Blad på ett träd

För att en miljöpolicy ska vara värd namnet måste den hållas levande. I vår uppdaterade version talas det om ansvar, vilket är ett viktigt ord - den nya miljöpolicyn är efterfrågad av både kunder och leverantörer, men det är för att ta vårt ansvar som den i första hand är framtagen.


Detta märks tydligast i våra mål för 2013, där vi bland annat siktar på att samtliga anställda ska få en miljöutbildning. Förbrukningen av pappersmuggar ska reduceras till hälften och vårt matavfall ska börja återvinnas. Vi jobbar mer fokuserat än tidigare med att ställa krav på våra leverantörer och deras miljöarbete. På detta sätt blir vi en starkare länk i kedjan mot ett förbättrat miljötänk – i hela företagsvärlden.


I slutet av året ska vi syna facit. Hur levde vi upp till våra mål? Hur kan vi förbättra oss ytterligare under 2014?


Tack vare de årliga målsättningarna kommer vår handlingsplan alltid att hållas levande. Läs gärna mera om hur vi jobbar med miljöfrågor här.


Inga Kategorier valda