SOS-KNAPPAR PÅ KNAPPSATSEN

SOS-knappar på  manöverpanelen

Som ni säkert vet och sett så finns det två knappar på knappsatsen där det står ”SOS”. Vad gör dessa knappar och vad betyder egentligen SOS?

 

Vad händer då om ni trycker in dessa 2 knappar? Jo, då skickas ett tyst kontaktlarm till larmcentralen, och en larmoperatör ringer upp och kollar om ni behöver hjälp. Beroende på avtal så ringer vi de kontaktpersoner ni har lämnat eller så skickar vi Patrol/Väktare om ingen svarar.

SOS är den allmänna bokstavsbeskrivningen för den internationella nödsignalen i morsekod. Det är många som tror det betyder Save Our Souls, Save Our Ship, eller Send Out Succour. Men egentligen betyder det inget alls! Utan skapades för att vara så enkel som möjligt att signalera vid en eventuell olycka.

SOS används primärt inom radiotelegrafi, men kan användas och uppfattas som nödsignal oberoende av signalmedium. Signalen är lätt att sända också med till exempel vissla eller lampa.

Vid internationella radiokonferensen i Berlin 1906 föreslog tyskarna SOE som nödsignal. Signalen var redan antagen i Tyskland som allmänt anrop. Då bokstaven E ansågs för kort (en enda punkt i morsekod) antogs som internationell standard en mera rytmisk signal, med tre korta, tre långa och tre korta tecken sända i en följd. Signalen togs i bruk den 1 juli 1908.

Myten om att Titanic skulle ha varit det första skepp att använda signalen kommer troligen från att britterna var ytterst konservativa med nödsignalerna och telegrafist Jack Phillips sände CQD och SOS alternerat under Titanics undergång 1912. Även om det inte var första gången SOS användes kan det mycket väl ha varit sista gången CQD användes. Internationellt bestämdes nämligen att SOS skulle vara den enda nödsignalen via morsekod.