2013-03-02

WOop WOop

Inomhussiren

Verisure-sirenen har två jobb; tjuta och hålla koll på temperaturen.


Om just tjutandet finns väl bara ett par saker som är värda att nämna. När ett inbrottslarm går börjar den tjuta direkt och fortsätter med det i 300 sekunder. Den har en stegrande funktion som når upp till 105db.


Men sirenen har även en termometer som läser av temperaturen var sjunde minut. Om temperaturen blir för hög eller ökar väldigt snabbt, så kommer larmcentralen få ett larm. När Gateway får värmelarmet från sirenen kommer den att begära bilder från länkad kameradetektorn. Det gör den var 40:e sekund tills dess att sirenen har återställt sig, alltså när temperaturen har gått ner. I och med detta så kommer larmoperatören se ett händelseförlopp, och kan vidta rätt åtgärd.


Inga Kategorier valda