2012-11-30

Brandvarnardagen 1 december

Brandvarnare med röstmeddelande

Den 1 december är det brandvarnardagen i flera länder. I Sverige har brandvarnardagen uppmärksammats sedan 1999.


Syftet med denna dag är att påminna om vikten av att ha brandvarnare och att testa de brandvarnare som redan sitter uppe.


Under förra året dog 102 svenskar i bostadsbränder. Trots att nyttan med brandvarnare är välkänd saknar nästan en miljon svenska hushåll fungerande brandvarnare. Över 90 procent har en eller flera brandvarnare, men ändå saknar över 30 procent av svenskarna fungerande brandvarnare,  (Källa: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)


Antalet bränder brukar öka kraftigt i december. Siffror från MSB visar att antalet bränder i december är ca 20 procent fler än genomsnittet för övriga månader. Bortglömda levande ljus hör till en av de främsta orsakerna.


Testa din brandvarnare på lördag!


//Nina


Inga Kategorier valda