8

Vill du ha koll på temperaturen i ditt boende, även när du inte är hemma?

Add info message here or delete the text if not applicable

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Nej

   

Ja