4

Vill du fjärrstyra belysning och elektroniska apparater via mobilen?

Vi vet att det sker ett inbrott var 24 minut i ett hem någonstans i Sverige. ::Källa:BRÅ

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Nej

   

Ja