3

Hur stor är din lägenhet?

Vi vet att det sker ett inbrott var 24:e minut i ett hem någonstans i Sverige. ::Källa: BRÅ

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

1-2 RoK

   

3-4 RoK

   

5-6 RoK