3

Hur många kvadratmeter är din bostad?

Vi vet att det sker ett inbrott var 24:e minut i ett hem någonstans i Sverige. ::Källa: BRÅ

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

10-100 m²

Jump to:

100-200 m²

+200 m²