Ökad inbrottsrisk i bostad

1

Vad söker du larmsystem till?

1,2 procent av hushållen uppger att de utsatts för bostadsinbrott 2016. Under 2018 anmäldes omkring 17 000 bostadsinbrott – en minskning med 24 procent jämfört med året innan.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Lägenhet

Funnel TS

Jump to:

Villa

Funnel

Jump to:

Radhus

Funnel

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to: