Tid är pengar

2

Vad är klockan?

Tiden är viktig för människan

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

14:55

Funnel

Jump to:

23:07

Funnel

Jump to:

En uppfiññing

Funnel TS

Jump to:

Jump to:

Jump to:

Jump to: