Tjänster som ingår i företagslarmet

Larmcentralen sätter in rätt åtgärd direkt

Erfarna och specialutbildade larmoperatörer finns på plats dygnet runt.

Fria utryckningar med inre väktartjänst

Vid verifierat larm åker alltid väktare till ert företag. Med tillgång till nyckel kan väktaren utöver att genomföra en yttre inspektion också säkerställa ert företag invändigt. Det kostar inget extra, oavsett vad som har orsakat larmet. Samarbete sker med väktare, polis och räddningstjänst.

Dubbel krypterad informationsöverföring

All kommunikation mellan larmsystemet och larmcentralen sker med krypterad informationsöverföring samt flera kommunikationsvägar.

Professionell installation

Installationen planeras tillsammans med er och utförs av auktoriserad installatör.

Utökad produktgaranti

Så länge ni är kunder hos Securitas Direct ingår utökad produktgaranti i larmtjänsten. Skulle någon produkt sluta fungera installeras en ny, utan kostnad. Det enda ni betalar är serviceteknikerns framkörningsavgift.

Serviceavtal med funktionsgaranti

Som kund hos Securitas Direct ingår ett serviceavtal i larmtjänsten, det innebär att de garanterar att ert larm fungerar som det ska.