Vad händer när larmet går?

Larmcentralen är bemannad dygnet runt, året om och de erfarna larmoperatörerna är redo att agera direkt om något händer.
När larmet går startar en snabb och effektiv kedja, från larm till åtgärd.
Den följer en väl genomarbetad process som kan anpassa efter er verksamhet.

1

Larmet går

När larmet går skickas omedelbart en signal och bilder till larmcentralen.

2

Dubbel krypterad överföring

Larmet är anslutet till larmcentralen både via GSM/ GPRS och bredband, all informationsöverföring är krypterad.

3

Verifiering

Operatörerna är erfarna och specialiserade på att tolka och verifiera larmsignaler och bilder från ert larmsystem. Om något händer kan de snabbt analysera situationen och vidta rätt åtgärd.

4

Rätt åtgärd

När larmet är verifierat förmedlas det omedelbart till väktare, polis, räddningstjänst eller annan instans om du så önskar. Eller så säkerställer operatören att allt är som det ska och avslutar ärendet.