Räkna ut pris på ditt hemlarm
Räkna ut pris på ditt hemlarm
Lägenhetsinbrotten ökar

Lägenhetsinbrotten ökar – så skyddar du dig

Så skyddar du dig om du bor i hyres- eller bostadsrätt.

Under 2016 anmäldes nästan 22 000 bostadsinbrott runt om i landet – en minskning med knappt fyra procent jämfört med året innan. Men till skillnad från 2015 visar statistiken att lägenhetsinbrott blir allt vanligare. Så här skyddar du dig om du bor i hyres- eller bostadsrätt.

Räkna ut priset på larm till din lägenhet

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att villainbrotten minskar medan inbrott i lägenheter ökar. Mycket beror på att tjuvar i dag är mer innovativa och hittar nya vägar in i lägenheten – bland annat genom att klättra på fasaden och ta sig in via fönster och balkonger. Att det är ljust och mitt på dagen avskräcker inte tjuvarna, de slår till när de väl har bestämt sig, oavsett tid på dygnet. Att ta sig in i en låst port är sällan svårt, och i lägenheter är det svårare för grannar att hålla uppsikt – trots att de bor så nära som vägg i vägg.

För dig som bor i lägenhet kan ett anpassat lägenhetslarm öka din känsla av trygghet. Så här funkar det:

- Ett lägenhetslarm fungerar precis som ett villalarm och är uppkopplat mot en larmcentral dygnet runt.

- En vibrationsdetektor känner av om en larmad dörr har öppnats, och med hjälp av en kameradetektor tar det trådlösa hemlarmet en bildserie. Om tjuvar har tagit sig in i hemmet fastnar de på bild.

- Till lägenhetslarmet hör dessutom en röstenhet som gör att den uppkopplade larmcentralen kan prata med personerna som befinner sig i lägenheten.

- Ett larmsystem som både kan se, höra och kommunicera gör att larmoperatören snabbt kan vidta rätt åtgärd.

- Även om ett larm aldrig är någon garanti för att hålla tjuvarna borta så har larmet en avskräckande effekt. Tjuvarna väljer hellre en bostad utan larm.

Här är inbrottsrisken störst

Bor du i Danderyd? Då är risken för inbrott hela 17 gången större än om du hade bott i Dorotea kommun, detta enligt ett försäkringsbolag som nyligen sammanställde förra årets inbrottsstatistik från Brottsförebyggande rådet. I undersökningen har man ställt antalet inbrott i förhållandet till antalet invånare. Resultatet visar att inbrottsrisken är allra störst i Danderyd. Utöver Danderyd toppas listan av skånska kommuner, bland annat Åstorp, Höganäs och Burlöv, samt kommuner nära storstäder. Allra minst är inbrottrisken i Norrbotten och Västerbotten.

Några enkla tips som gör din lägenhet säkrare:

Ha lås på fönster och balkongdörr. Särskilt för dig som bor på bottenplan.
Prata med dina grannar och starta en grannsamverkan. Det har visat sig ha god effekt enligt statistik från BRÅ.
Byt alltid lås innan du flyttar in i en ny lägenhet. Tidigare ägare kan ha flera nyckelkopior på drift.
Skaffa ett lägenhetslarm som är uppkopplat direkt mot en larmcentral. Källor: BRÅ, Försäkringsbolaget IF.

Hur fungerar ett anpassat lägenhetslarm? Läs mer här!